LOGIKA KLAS

W przeprowadzonych niedawno badaniach eksperymentalnych nad kształtowaniem się pojęć uwzględniono możliwość symulowania zdarzeń psychologicznych tego rodzaju za pomocą komputera (E. B. Hunt, 1962). W ten sposób dowiadujemy się więcej o potencjalnej roli klas w zasobach pamięci i o sposobach wydobywania informacji z tych za­sobów. Przy takim wydobywaniu informacji użyteczne będą na pewno operacje poszukiwania, jeżeli […]

W SFERZE INFORMACJI

W sferze informacji behawioralnej, jak już wspominaliśmy, stosowano testy wykorzystujące ekspresję wyrażaną za pomocą różnych części ciała, jak również zestawy ekspresji wokalnej, przy czym przydatność tych ostatnich nie jest jeszcze pewna. Dla czynnika CKB mógłby jednak być przydatny dobrze skonstruowany test ekspresji wokalnej. Klasy w psychologii eksperymentalnej. Od czasu klasycznych badań Hulla nad kształtowaniem się pojęć […]

TESTY CZYNNIKÓW

Testy czynników CKF i DKF wykorzystywały quasi-geometryczne figury o prostej budowie, opierając się na właściwościach związanych z kształtem, wielkością, cieniowaniem itd. oraz grupy liter, w których klasy były oparte na figuralnych aspektach liter.Testy czynnika CKS obejmowały zestawy liczb, w których badany ma zauważyć i podać wspólne właściwości liczbowe, jak również zestawy par numerów, w których […]

TRUDNIEJSZE DO OPISANIA

Trudniejsze do opisania są jednostki behawioralne. Testy CJB wykorzysty­wały twarze o określonym wyrazie oraz inne części ciała (ramiona, nogi, ręce itd.), jak również ich kombinacje, przy czym niektóre były bardziej złożone. Jednostka behawioralna nie jest czymś spostrzeganym na za­drukowanej stronie; to coś, co jakiś materiał podstawowy wywołuje u obserwatora, to szczególny stan umysłu, szczególny zamiar […]

NAJLEPSZY PRZYKŁAD

Najlepszym przykładem jednostki semantycznej jest znaczenie słowa. Poprzednio stwierdziliśmy jednak, że istnieje duża ilość informacji semantycznej, z którą nie są związane słowa. Różnorodność testów przeznaczonych dla czynników jednostek semantycznych również wy­kazuje, że pojedyncze słowa nie mogą wyrazić zbyt wielu takich jednostek. Wydaje się, że jednostka semantyczna może również obejmować np. cały fakt, który najprawdopodobniej trzeba […]

ZA POMOCĄ TESTÓW

Krótki przegląd testów obejmu­jących jednostki, które omawialiśmy w poprzednich rozdziałach, pomoże ustalić rodzaje rzeczy zasługujących na miano jednostek. Pomiędzy jednostkami wzrokowo-figuralnymi wykorzystywanymi w testach znaj­dowały się pojedyncze litery, jeśli dla problemów testu istotne były ich właściwości figuralne. Było tak w testach rozpoznawania jednostek i w testach klas, jeśli klasy tworzone były na podstawie wspólnych właściwości […]

WYTWORY INFORMACJI

Jednostka informacji to „rzecz”. Nie wystar­czy powiedzieć, że jest ona wydzielona lub że jest „porcją” informacji, gdyż inne rodzaje wytworów są również wydzielone; są wyróżnione, gdyż inaczej nie byłyby informacją, przynajmniej zgodnie z definicją przyjętą . Jednostka posiada pewne właściwości i każda jednostka cechuje się unikalną ich kombinacją. Inaczej niż inne wytwory, może istnieć nie­zależnie od […]

ZAOBSERWOWANA EKSPRESJA

Zaobserwowaną ekspresję łączy wiele implikacji z informacją behawioralną, dlatego też powiązanie figuralno-behawioralne oparte jest na realnej podstawie.Jeśli jednak słuszna jest hipoteza o istnieniu oddzielnej behawioralnej kategorii informacji pochodzącej z samoobserwacji, potrzebny jest jeszcze jeden kąt w modelu, co można osiągnąć wprowadzając podwójny czworościan, jak na rysunku . Bezpośrednie połączenie kategorii behawioralnych, związanych z nastawieniem na […]

INFORMACJE O SAMYM SOBIE

Oprócz informacji obejmujących uświadamianie sobie stanów innych osób i dotyczących kierowania nimi istnieje jeszcze informacja związana ze świadomością samego siebie i kierowaniem sobą. Nie tylko wiemy, ale wiemy, że wiemy; wiemy, że posiadamy uczu­cia, emocje, intencje i działania. Być może, istnieje jeszcze jeden zestaw funkcji odnoszących się do takiej informacji. Może owocne okazałoby się potraktowanie naszych […]

TRENING WRAŻLIWOŚCI

Psychologowie i inne osoby zajmujące się tym, co znane jest pod nazwą „treningu wrażliwości” personelu, stosowanego zwykle w układach organizacyjnych, zajmują się przede wszystkim pierwszym problemem. Zainteresowanie ich skupia się głównie na pro­cedurach treningowych, ale poświęcono też nieco uwagi problemom podstawowym, np. w pracy Massarika i Wechslera (1959). Niektóre z poszczególnych problemów, jakimi się zajmują, […]